Cryo2019-ISR

Cryo2019-ISR Cryo2019-ISR תפריט
פרטים אישיים

 

השתתפות בכנס
  רישום לשני ימי הכנס רישום ליום רביעי בלבד - 04/09/19 רישום ליום חמישי בלבד - 05/09/19
חבר/ת איגוד - Member of the International Society of Cryosurgery 700 ש"ח 490 ש"ח 420 ש"ח
לא חבר/ת איגוד 900 ש"ח 630 ש"ח 540 ש"ח

מתמחה / צוות סיעודי / צוות משרדי

350 ש"ח 250 ש"ח 200 ש"ח
שובר לערב הגאלה 300 ש"ח    
דמי חבר לאיגוד 180 ש"ח    


דמי הרישום לכנס מלא כוללים: השתתפות בשני ימי הכנס, כיבוד וארוחות צהריים והשתתפות בערב הקוקטייל.
דמי הרישום ליום רביעי כוללים: השתתפות בהרצאות יום רביעי בלבד, כיבוד וארוחות צהריים, השתתפות בערב הקוקטייל.
דמי הרישום ליום חמישי כוללים: השתתפות בהרצאות יום חמישי בלבד, כיבוד וארוחות צהריים.

במידה ונרשמת בתעריף חבר איגוד יש לשלם את דמי החבר לשנת 2019

לבקשות לינה בחיפה ניתן לפנות במייל: chris@hs-events.co.il

תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית\קבלה

יש להכניס 9 ספרות, במידה ות"ז מונה פחות, יש להכניס 000 בתחילת המספר

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין